Provincie grijpt in in crisis Rotterdam

ROTTERDAM, 16 MAART. Commissaris van de koningin J.M. Leemhuis (VVD) van Zuid-Holland grijpt in in de Rotterdamse bestuurscrisis. Zij heeft de fractievoorzitters van de vijf collegepartijen uitgenodigd om haar volgende week gezamenlijk te informeren over de bestuurlijke situatie in de stad.

Het Rotterdamse gemeentebestuur verkeert al ruim drie weken in een crisis, nadat havenwethouder R. Smit (CDA) zijn aftreden aankondigde. Hij deed dit uit teleurstelling over het afblazen van de stadsprovincie. PvdA, D66 en GroenLinks hebben daarna het vertrouwen in het CDA opgezegd. De vijfde partner in het college, de VVD, wil echter niet verder zonder het CDA. Donderdag hebben de vijf partijen twee weken extra tijd gevraagd om een nieuw programma-akkoord te sluiten.

Fractieleider D. Dekker van het CDA zegt in een eerste reactie weinig te zien in het verzoek van de commissaris van de koningin. “Een beetje achterhaald. We zijn nu weer volop met elkaar in gesprek. Ze moeten ons de rust en de kans gunnen de zaak weer op een rijtje te krijgen.” Fractieleider E. Kuijper van de PvdA wil pas reageren als Leemhuis duidelijk maakt wat ze precies wil en zegt het een “ongebruikelijke stap” te vinden. In de raad en in het college van B en W heerst grote verdeeldheid. Wethouder Smit zei deze week “blij te zijn dat ik wat anders kan doen”. Hij zegt dat vergaderingen in het college van B en W vaak ontaardden in “soebatten over elke punt en komma”. Het Rotterdamse bedrijfsleven heeft bij herhaling zijn zorg uitgesproken over de bestuurlijke verlamming.

Volgens bronnen in het stadhuis is de werkverhouding tussen burgemeester Peper en zijn wethouders en partijgenoten Kombrink en Simons grondig verpest. Peper zou ervan overtuigd zijn dat beide PvdA-wethouders geen kans hebben laten voorbijgaan om hem te laten struikelen en dat Simons in 1994 zelf burgemeester had willen worden. In een onderhoud met minister-president Kok zou Simons in het voorjaar van 1995 hebben aangedrongen op vertrek van Peper. Simons wil geen mededelingen doen over de inhoud van het gesprek, maar ontkent dat hierbij het functioneren van Peper ter sprake is gekomen.

    • Bas Blokker
    • Coen van Zwol