Nieuw Guinea

Op 5 maart schrijft P.B.R. de Geus in deze krant betreffende Nieuw-Guinea: “Gelukkig maar dat de chefs van staven tijdig lieten weten dat vechten om Nieuw-Guinea geen zin had”: sic! Gaarne tekst en uitleg: waarom niet? Mijnheer De Geus: zelfs de Japanse oorlogsmachine vermocht tijdens de Tweede Wereldoorlog Nederlands Nieuw-Guinea niet geheel te bezetten. In Merauke bleef het Nederlandse dundoek wapperen! Het zal toch niet zo zijn dat men geen zin had om te vechten want zulks is uiteraard in flagrante strijd met de elementaire opdracht van de strijdkrachten: de integrale verdediging van de grondgebieden van het Koninkrijk!

    • H.M.L. Oudendijk