Huursubsidie alleenstaanden wordt verhoogd

DEN HAAG, 16 MAART. Het kabinet trekt dit jaar 50 miljoen gulden extra uit voor individuele huursubsidie. Dit geld komt ten goede aan alleenstaanden die jonger zijn dan 65 jaar.

Premier Kok kondigde dit gisteren aan na afloop van de ministerraad. Het is een van de maatregelen die het kabinet neemt om de koopkrachttegenvallers dit jaar, die zich vooral voor de lager betaalden voordoen, te compenseren.

De aankondiging van het kabinet komt op een moment dat er een politiek conflict dreigt uit te breken over de huursubsidie tussen staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) en de PvdA-fractie. Tot ongenoegen van het Tweede-Kamerlid Duivesteijn van deze partij liet de bewindsman in een brief deze week weten dat er voor de huursubsidie vooralsnog niet meer geld bij kan komen dan het kabinet eind vorig jaar aankondigde. Het kabinet stelde toen een aantal verbeteringen in het vooruitzicht, die in 1997 ingaan. Met de 50 miljoen die het kabinet nu extra uittrekt, wordt een van deze maatregelen een jaar vervroegd. Dit betekent dat bijvoorbeeld een alleenstaande huurder met een belastbaar jaarinkomen van 27.000 gulden en een huur van 500 gulden per 1 juli op ongeveer 40 gulden meer aan huursubsidie mag rekenen.

De PvdA-fractie en ook het CDA wil echter veel meer geld voor de individuele huursubsidie uittrekken. Zij willen een einde maken aan de hoge percentages van hun inkomen die vooral de laagstbetaalden netto kwijt zijn aan huurlasten. Tommel gaf in zijn brief aan dat er niet meer extra geld voor de huursubsidie is dan het kabinet al beschikbaar wil stellen. Duivesteijn maakte zich daar boos over. “Voor de PvdA is het absoluut noodzakelijk dat er over extra geld gepraat wordt”, zei hij. Maandag is er in de Kamer hierover een debat.

De staatssecretaris kreeg gisteren bijval van premier Kok. “Het kabinet kan geen geld uitgeven dat er niet is.” Net als Tommel vindt Kok dat fracties die nog meer voor huursubsidie willen uitgeven, moeten aangeven waar ze dat geld vandaan denken te halen en waarop ze dus willen bezuinigen.

In zijn brief spreekt Tommel verder de bewering van de PvdA-fractie tegen dat eigenaar-bewoners door de overheid worden bevoordeeld ten opzichte van huurders, dankzij de fiscale aftrek van de hypotheekrente. Volgens Tommel hebben de Kamerleden Van der Ploeg en Duivesteijn dit fiscale voordeel ten onrechte op 12 miljard gulden per jaar geschat. Het gaat om de helft van dit bedrag, 6 miljard, aldus Tommel. Ook hebben de PvdA'ers over het hoofd gezien dat kopers van woningen overdrachtsbelasting moeten betalen. Bovendien is het huurwaardeforfait, de belasting voor huiseigenaren, weliswaar procentueel iets gedaald, maar door de hogere waarde van de meeste huizen feitelijk gestegen, aldus de staatssecretaris.