Grote Belgische bankfusie lijkt van de baan

BRUSSEL, 16 MAART. Een grote fusie tussen Belgische banken lijkt van de baan. Eén van de drie beoogde deelnemers, Gemeentekrediet, heeft bekendgemaakt samenwerking te zoeken met Crédit Local de France. Daarnaast nodigt Gemeentekrediet ook de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) uit mee te werken aan een nieuwe internationale bank voor lagere overheden. De Belgische minister van financiën, Philippe Maystadt, pleitte eind vorig jaar voor schaalvergroting in het bankwezen. De Belgische banken zouden in hun huidige grootte te eenvoudige prooien zijn voor grote Nederlandse, Franse of Duitse concerns, zo meende hij. Gemeentekrediet, in omvang de tweede bank van België, zou met marktleider Generale Bank en de Bank Brussel Lambert (BBL) een nieuw concern moeten vormen. Generale Bank liet weten daarover te willen praten. De Nederlandstalige aandeelhouders van Gemeentekrediet vreesden een te sterke invloed van het Waals-Franse financiële establishment. De Vlaamse premier Luc van den Brande sprak zich daarom uit tegen een samenwerking met BBL, voor 20 procent in handen van ING, en Generale Bank. (ANP)