Fokker Aviation kiest Rabo

AMSTERDAM, 16 MAART. De Rabobank wordt de huisbankier van Fokker Aviation, de houdstermaatschappij waarin de levensvatbare onderdelen van het failliete vliegtuigbouwconcern worden ondergebracht. Dat blijkt uit het eerste openbaar verslag van de Fokker-bewindvoerders. Een woordvoerder van de bank bevestigt dit. Tot nu toe was ABN Amro de huisbankier van Fokker.

In Fokker Avation, een tot nu toe lege dochtervennootschap die al op 9 maart uit de surséance was gehaald met het oog op de doorstart, kunnen 2.500 van de werknemers terecht. Naar verwachting kan de groep zelfstandig winst maken en binnen enkele jaren een omzet van ongeveer 1 miljard gulden bereiken. Aviation heeft een compensabel verlies van ruim 1 miljard gulden. Onder het aantal van 2.500 tellen de curatoren 950 ontslagen werknemers mee die een baan bij de nieuwe groep krijgen aangeboden. Toch vervallen er ook bij de onderdelen die in Aviation komen, 350 banen. Onder Fokker Aviation, dat op zoek gaat naar een industriële partner, vallen Fokker Aircraft Services in Woensdrecht (onderhoud en reparatie van vliegtuigen), Fokker Elmo (Woensdrecht), dat elektrische en elektronische systemen en componenten voor de luchtvaartindustrie maakt en Fokker Special Products (Hoogeveen), industriële produkten.

Ook Fokker Product Support op Schiphol en Fokker Aerostructures krijgen binnen Aviation een nieuwe kans als zelfstandige vennootschappen. Product Support huisvest de verkoop van reserve-onderdelen en technische ondersteuning aan Fokker-klanten. Het vormt een organisatorische eenheid met Fokker Aircraft Services onder de naam FAS & Product Support. Fokker Aerostructures in Papendrecht is fabrikant van onderdelen en componenten voor de lucht- en ruimtevaartindustrie. Een gezamenlijke marketing- en verkooporganisatie zal zich toeleggen op het verwerven van defensie-orders, de marketing van produkten en diensten en de ontginning van nieuwe markten.

Nieuw opgerichte vennootschappen zullen de activa overnemen van de vliegtuigfabriek die behoren bij de winstgevende delen. Ook de aandelen van Special Products, FAS en Elmo worden in nieuwe BV's ondergebracht. De aandelen van Aviation komen voorlopig in een stichting onder voorzitterschap van M. Ververs, oud-topman van Wolters-Kluwer. Als bestuurder van het bedrijf is van buiten aangetrokken E.L. de Vries. De stichting moet toezien op de ordelijke verkoop van de groep aan nieuwe eigenaren. Er zijn veel gegadigden voor deze bedrijven.