Faillissement Fokker was onafwendbaar

DEN HAAG, 16 MAART. Een meerderheid in de Tweede Kamer onderschrijft de lijn van het kabinet, dat het faillissement van Fokker onafwendbaar was.

De regeringspartijen PvdA, VVD en D66 menen dat verdere financiële injecties van de overheid in het bedrijf onverantwoord zouden zijn geweest. De oppositiepartij CDA vindt dat de overheid te weinig heeft gedaan.

Premier Kok zei gisteravond na afloop van de ministerraad dat het kabinet zich niet langer bij machte voelde via nieuwe financiële injecties Fokker van de ondergang te redden, na de honderden miljoenen die de staat de afgelopen jaren al in het bedrijf heeft gepompt. “Je kunt geen geld blijven plempen in een bedrijf waar geen duurzame toekomst voor blijkt te zijn. Het houdt een keer op”, aldus Kok.

De Tweede Kamer zal volgende week een debat voeren over de ondergang van Fokker en een oordeel geven over de inspanningen van de overheid. De ondernemingsraad van Fokker is “zwaar teleurgesteld” in kabinet en Kamer. Volgens de raad hebben zij een tijdelijke zelfstandige doorstart van Fokker in de weg gestaan. “Meer dan zeventig jaar traditie in vliegtuigbouw is willens en wetens verkwanseld. Nederland BV moet zich diep schamen voor het grootste sociale drama van na de Tweede Wereldoorlog”, meent de COR.

De regeringsfracties oordelen dat het faillissement van Fokker onafwendbaar was nadat bleek dat geen enkele industriële onderneming bereid was Fokker voort te zetten. “Zonder industriële trekker kan de overheid een bedrijf niet voortzetten”, aldus W. van Gelder (PvdA). “Ik heb lang nagedacht over de kritiek dat wij meer hadden moeten doen, maar ik heb het niet kunnen bedenken. We hebben alles gedaan wat mogelijk was, maar Fokker was niet meer te redden”, aldus D66-woordvoerder J. van Walsum. De VVD was al langer terughoudend over verdere overheidssteun aan Fokker.

Het CDA verweet het kabinet gisteren bij monde van woordvoerder Mateman dat de overheid te weinig heeft gedaan om Fokker te redden. “De CDA-fractie zet grote vraagtekens bij de inzet die het kabinet gepleegd heeft”, zei hij gisteren voor de NOS-radio. Mateman uitte enkele maanden geleden al soortgelijke kritiek. Poppe (Socialistische Partij) oordeelde “dat Fokker ten onder gaat aan de marktfundamentalistische gedachten van Wijers”. Zowel PvdA als D66 zijn overigens van oordeel dat het industriële investeringsniveau in Nederland te laag is. De woordvoerders van beide fracties beklemtonen dat alleen investeringen in kansrijke ondernemingen zin hebben.