Cézanne mag Nederland niet uit, meent Raad

DEN HAAG, 16 MAART. Het schilderij van Paul Cézanne Paysage près d'Aix avec la “Tour César” moet worden beschouwd als onvervangbaar en onmisbaar voor het Nederlandse cultuurbezit en mag daarom niet naar het buitenland worden verkocht. Dat advies geeft de Raad voor Cultuur aan staatssecretaris Nuis van cultuur. De eigenaresse van het doek, mevr. A.K.M. Boerlage-Koenigs uit Soest, heeft te kennen gegeven het schilderij, dat vanaf 1985 langdurig in bruikleen aan het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen is gegeven, te willen verkopen. De waarde is geschat op rond 10 miljoen gulden. Het doek stamt uit de collectie Koenigs, waaruit nog 23 aquarellen en tekeningen van Cézanne in bezit zijn van Boijmans.