Bolkestein wil Antillen onder curatele

DEN HAAG, 16 MAART. Nederland moet direct ingrijpen op de Nederlandse Antillen en Aruba. VVD-leider Bolkestein vreest voor de 'verloedering' van de overzeese rijksdelen. Hij zegt in een gesprek met deze krant dat moet worden voorkomen dat dit deel van het koninkrijk hetzelfde overkomt als Suriname. “Dat land is nu vervallen tot een roversnest”, aldus Bolkestein. “Ik vind dat we veel te gemakkelijk zijn geweest ten opzichte van Antilliaanse en Arubaanse eisen die er eigenlijk op neerkwamen dat Nederland mag dokken en verder zijn mond moet houden. Daar ga ik niet mee akkoord. Dit is een uiterst ernstige zaak die ik hoog opvat. We zijn nog niet aan het eind van die geschiedenis. Wij moeten meer gebruikmaken van onze mogelijkheden daar direct in te grijpen.”

De overheidsschuld van de Nederlandse Antillen is de laatste drie jaar opgelopen tot zo'n 3,5 miljard gulden. Ook de situatie van de financiële reserves van de eilanden wordt zorgwekkend genoemd. Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) heeft eind vorig jaar geadviseerd om de schuld te saneren door de lonen te bevriezen en door invoering van een inkomstenbelasting. De lokale overheden en vakbonden willen steun van Nederland om de sociale gevolgen op te vangen. Minister Zalm (Financiën) heeft begin maart echter gezegd dat het bestuur daar eerst het IMF-programma moet uitvoeren, voordat van zo'n steun sprake kan zijn.

Over de Kamerverkiezingen van 1998 zegt Bolkestein: “Mochten wij winnen en weer meedoen in de regering dan is het niet gezegd dat de politiek leider ook premier wordt.” Binnen de PvdA-top zijn echter geluiden te horen dat Bolkestein in dat geval zijn comfortabele positie in de Kamer moet opgeven en dat hijzelf dan premier moet worden. Bolkestein: “Dat is mogelijk. Net als Wim Kok - en gelijk heeft hij - zal ik dan premier zijn van alle Nederlanders. Dus hartelijk dank Partij van de Arbeid dat zij mij die functie toewenst, maar zij krijgt gewoon weer te maken met mijn opvolger als fractievoorzitter en die is dan de VVD-leider.”

    • Frank Vermeulen