Blavatsky

'...(de) rassenleer, waarin de Ariërs uiteraard een geprivilegieerde positie innemen... werd overgenomen in de antroposofie van Rudolf Steiner', schrijft Sjoerd de Jong in zijn recensie van de biografie van madame Blavatsky (boekenbijlage, 2 maart). Dit is niet een correcte samenvatting van de feitelijke stand van zaken . Hoe begrippen als 'ras' en 'rassenleer' in de antroposofie wèl gehanteerd worden, is een te ingewikkeld verhaal om hier uit te werken. Toevalligerwijs is dit onderwerp juist dezer dagen heftig in de publiciteit en de geïnteresseerde lezer kan in de discussie die thans wordt gevoerd aanknopingspunten voor een eigen oordeelsvorming vinden.

    • Dr. H.S. Verbrugh