Affaire Sanders

In zijn bespreking van De affaire Sanders in deze krant (2 maart j.l.) beweert Gerard Mulder dat mijn co-auteur Gerard Aalders en ik prins Bernhards NSDAP-lidmaatschap in de openbaarheid hebben gebracht. Met welk doel? Om het bestuur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie onmogelijk te maken “coupures of wijzigingen in de tekst (te) verlangen zonder zich bloot te stellen aan het verwijt uit dienstbaarheid aan de Oranjes censuur te plegen”, insinueert Mulder.

Voor deze conspiratietheorie, te belachelijk voor woorden, voert hij logischerwijze geen enkel argument aan. Zij valt immers niet op feiten te baseren.

Mulder beschuldigt ons van gesol met de prins om hierdoor met commercieel oogmerk aandacht te trekken. Het lijkt mij dat je een schrijver moeilijk kunt verwijten dat hij de aandacht wil trekken. Het hele verhaaltje over de toedek-operatie van Buitenlandse Zaken in 1948, bedoeld om negatieve publiciteit over de prins te voorkomen, besloeg voordat het RIOD-bestuur zich er mee ging bemoeien niet meer dan enkele alinea's. Helaas kwamen die 'op straat'.

Mulder trekt briesend en brandschattend door ons boek, rukt passages uit hun verband en gaat nergens constructief inhoudelijk op in. Behalve op 's prinsen NSDAP-lidmaatschap. De rode (inmiddels oranje?) waas voor zijn ogen brengt hem er zelfs toe dit, in weerwil van een vracht aan documenten, onbewezen te verklaren. Ongetwijfeld heeft hij een aantal mensen hiermee een groot plezier gedaan.

Ik vraag mij af met welk doel Gerard Mulder mij bewust denigrerend als streekschrijvertje ('Bartje) heeft willen neerzetten, daarbij onder meer doelend op mijn door velen als een standaardwerk gewaardeerde dissertatie over het verzet in Twente. En waarom zoveel aandacht - een volle pagina - voor een boek waarvan het feit, dat het de aandacht trok, het enige is dat volgens Mulder geslaagd mag heten? Een boek waarover prof. dr. Jan Bank - toch niet de eerste de beste - mij op 30 september vorig jaar schreef dat hij het een 'degelijke archiefstudie' vond.

    • Coen Hilbrink