Abortusklinieken

Natuurlijk hebben de abortusklinieken juist gehandeld door te beslissen abortus toe te staan bij de actrice in dienst van de EO (11 maart). Immers, indien iemand zulke futiele redenen opgeeft voor het afbreken van een zwangerschap, geeft die daarmee meteen aan volkomen ongeschikt te zijn voor welke verantwoording dan ook, laat staan voor ouderschap. Vanwege de in het intake-gesprek opgegeven redenen lijkt mij deze sociale indicatie voldoende. Met de verborgen-camera onderneming geeft ook de EO aan geen enkel respect voor de menselijke waardigheid meer te bezitten. Door net als in consumentenprogramma's met de verborgen camera op stap te gaan, behandelt de EO het menselijk leven als verkeerd gerepareerde wasmachines. Hiermee bevindt zij zich op het hellende vlak naar de nihilistische ontmenselijking waar veel van haar leden zeggen juist tegen te strijden. Door lid te zijn van deze omroep blijken ze echter het paard van Troje te hebben binnengehaald.

    • Willem Voois