Zalm: hardere bestrijding van voorkennis

ROTTERDAM, 15 MAART.Minister Zalm van Financiën gaat misbruik van voorkennis in de effectenhandel veel strenger aanpakken. Handel met voorkennis wordt strafbaar, ook wanneer de handelaar met de transacties geen winst heeft behaald en daartoe niet de intentie heeft gehad.

Zalm heeft daarover gisteren overeenstemming bereikt met minister Sorgdrager van Justitie en presenteert over enkele weken een nieuw wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Dit heeft een woordvoerder van het Ministerie van Financiën vanmorgen bevestigd.

Het Openbaar Ministerie bleek afgelopen vrijdag voor de derde keer in enkele maanden niet in staat een voorkenniszaak tot een goed einde te brengen. Het Gerechtshof in Den Haag sprak oud-topman Joep van den Nieuwenhuyzen van de Begemann-groep definitief vrij in de zaak HCS . Enkele weken daarvoor ging van den Nieuwenhuyzen vrijuit in de zaak RDM en ook de zaak tegen de voormalige top van Borsumij Wehry is op een mislukking uitgelopen.

Minister Zalm wil met het nieuwe wetsvoorstel de bewijslast voor het Openbaar Ministerie verlichten. Joep van den Nieuwenhuyzen werd vrijgesproken in de zaak HCS ,omdat hij met de aandelentransaties in aandelen van dit noodlijdende automatiseringsbedrijf geen voordeel zou hebben behaald. Of een partij die met voorkennis op de beurs heeft gehandeld financieel voordeel behaalt doet in het wetsvoorstel van Zalm niet ter zake.In haar arrest over de HCS-affaire heeft de Hoge Raad verder bepaald dat er alleen van koersgevoelige informatie sprake kan zijn als duidelijk is welke richting de koers zal bewegen als die informatie naar buiten wordt gebracht. Ook aan deze voorwaarde hoeft in het nieuwe wetsvoorstel niet langer te worden voldaan. Volgens het nieuwe wetsvoorstel hoeft het OM bovendien niet langer aan te tonen dat de koersgevoelige informatie geheim is.

Zalm wil niet uitsluitend de handel strafbaar stellen in beursgenoteerde stukken, maar ook de handel in niet-officieel genoteerde effecten. Het Openbaar Ministerie hoeft voorts niet langer aan te tonen dat koersgevoelige informatie geheim is.

Volgens het wetsvoorstel moeten bestuurders en commissarissen in beursgenoteerde ondernemingen transacties in effecten van de eigen onderneming melden bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE ), de financiële toezichthouder van het ministerie.

Ook voor leden van de ondernemingsraad en bestuursleden van een dochteronderneming wordt een meldingsplicht voorgesteld. Het is niet de bedoeling de transacties openbaar te maken zoals in Angelsaksische landen het geval is. Volgens Zalm betekent dit een te grote inbreuk op de privacy.

Advocaat mr J. Hoff die zowel in de zaak Borsumij als in de zaken HCS en RDM optrad als raadsman van de verdachten laat in een reactie weten dat zijn cliënten ook onder het nieuwe wetsvoorstel zouden zijn vrijgesproken: “In de zaak Borsumij beschikten de bestuurders niet over een informatievoorsprong en in de zaken RDM en HCS beschikte Van den Nieuwenhuyzen niet over een koersgevoelige informatievoorsprong”, zegt hij.