Winst Volker Stevin 14 procent hoger

ROTTERDAM, 15 MAART. Het aannemingsbedrijf Koninklijke Volker Stevin heeft in 1995 een winst behaald van 58,4 miljoen gulden. Dat is 14 procent meer dan de winst in 1994 (51,2 miljoen gulden). De omzet steeg met 5 procent tot 2.780 miljoen gulden (1994: 2.639 miljoen).

Het concept-jaarverslag dat op 23 april in druk verschijnt, begint met de woorden: “Met enige trots”, waarmee de directie wil aangeven dat 1995 een goed jaar is geweest.

Op grond van de orderportefeuille verwacht Volker Stevin dat het resultaat dit jaar dat van 1995 zal kunnen overtreffen. Ultimo 1995 had het concern voor 1.843 miljoen gulden aan orders in portefeuille, 11 procent meer dan in 1994 (1.661 miljoen gulden).

In totaal werd in het verslagjaar netto voor 80 miljoen gulden geïnvesteerd en nam het aantal personeelsleden licht toe van 8.504 in 1994 tot 8.758.

Volker Stevin is voor het overgrote deel, 84 procent van de omzet, actief op de Nederlandse markt en dat percentage was in 1994 hetzelfde.

De voorzitter van de Raad van Bestuur, A.P.H. van Baardewijk, toonde zich in een toelichting bijzonder tevreden over het behaalde resultaat. Voor het achtste jaar in successie kan het concern een telkens verbeterd resultaat laten zien. Van Baardewijk betitelde de Nederlandse bouwmarkt als “redelijk stabiel en groot.” Op die markt die 62 miljard gulden groot is, kan Volker Stevin heel wat bereiken, aldus Van Baardewijk. Hij ziet nog voldoende mogelijkheden voor verdere groei. Uit de winst wordt 35 miljoen toegevoegd aan het vermogen, wat zal kunnen bijdragen tot een vergroting van de winst in de komende jaren.

De directievoorzitter hekelde het verregaande protectionisme in Europa. De nationale overheden doen er alles aan om buitenlandse concurrenten te weren. Dat geldt heel sterk in de sector van de grond- weg- en waterbouw (GWW). Het zou volgens hem goed zijn als de Nederlandse overheid hier in de toekomst scherp op gaat letten.

In de woningbouw is Volker Stevin nu een “hele grote woningbouwer” geworden, aldus Van Baardewijk. De omzet in die sector nam toe met 35 procent tot 435 miljoen gulden. In de GWW-sector, waarin Volker Stevin marktleider is, nam de omzet met ruim tien procent toe tot 1.350 miljoen gulden.

Teleurstellend was het gebrek aan werk in de sector van het aanleggen van leidingen, en de woningbouw in Berlijn kampt met het probleem dat het veel tijd kost om daar bouwvergunningen te krijgen, waardoor er daar in 1995 niet gebouwd kon worden.

Grote verwachtingen heeft Volker Stevin van het ondergronds bouwen voor het vervoer van mensen en goederen. De directie stelt een dividend voor van 4,80 gulden per aandeel van nominaal 20 gulden (in 1994: 4,20 gulden).