Winst Ballast Nedam stabiel: 92 mln

AMSTELVEEN, 15 MAART. Het aannemings- en baggerconcern Ballast Nedam heeft in 1995 een netto winst geboekt van 92,1 miljoen gulden, net een fractie meer dan in 1994 (91,3 miljoen gulden). De omzet steeg met 5,7 procent tot 3 miljard gulden (1994: 2,8 miljard gulden).

R. B. Schermer, voorzitter van de Raad van Bestuur, noemde de gang van zaken in het tweede jaar na de beursgang bevredigend. Het rendement op het eigen vermogen ligt met circa 18 procent ruim boven de doelstelling van 15 procent.

De activiteiten van Ballast Nedam zijn sterk verschoven in de richting van de Europese landen. In 1994 boekte het concern 38 procent van de omzet buiten Europa. Dat percentage is afgenomen tot 29 procent. In Europa ging het aandeel in de totale omzet van 37 naar 47 procent. Een gevolg hiervan is, dat de marges nog meer onder druk komen te staan, aldus Schermer. Door de scherpe concurrentie op de Europese bouwmarkt is een marge van twee procent gebruikelijk, terwijl op het internationale toneel die marge zo'n vier procent bedraagt. Tegenover die lagere marge staat wel dat de aannemer in Europa een veel geringer bedrijfsrisico loopt.

In de baggersector kiest Ballast Nedam voor een stabiel prijsbeleid, waarbij een onderbezetting van de vloot voor lief wordt genomen. Schermer meldde “goede projectresultaten” in de baggersector, maar het aandeel daarvan in de winst is afgenomen. “We hebben betere jaren gekend.”

De toename van de omzet met 200 miljoen gulden is vooral toe te schrijven aan de acquisitie van nieuwe bedrijven. Ballast Nedam wil nieuwkomers steeds zo snel mogelijk in het geheel opnemen, zodat ze gewoon meeedraaien in het concern. De omzet zal in 1996 verder groeien in Nederland en in Engeland, zo is de verwachting. De groei in Engeland is vooral een gevolg van de overname, eind 1995, van Wiltshier Plc., een goed en gerenommeerd bedrijf, aldus Schermer. De toename van het aantal personeelsleden in éeeeéeeen jaar van 6.800 tot 8.000 is vooral toe te schrijven aan de aankoop van het Engelse bedrijf.

Bijzonder te spreken is Ballast Nedam over staatssecretaris Vermeend (Financiëeeen) die de termijn van zeven jaar ophief waarbinnen fisaal compensabele verliezen mogen worden verrekend. Ballast Nedam heeft nog 200 miljoen gulden aan dergelijke verliezen, en door de maatregel van Vermeend bestaat niet langer het gevaar dat die verliezen zouden 'verdampen'. Het concern betaalde vorig jaar een bedrag van bijna 6,5 miljoen aan belasting, tegen 16,3 miljoen in 1994. Aan de Nederlandse fiscus hoeft in geen jaren vennootschapsbelasting te worden betaald, zo is de verwachting. De orderportefeuille nam in het verslagjaar toe van 2,4 tot 2,7 miljard gulden.

De directie stelt als dividend per aandeel 4,50 gulden voor. Het preferent dividend staat op minimaal 3,72 gulden.