Weinig studenten halen einde van lerarenopleidingen

DEN HAAG, 15 MAART. De tweedegraads-lerarenopleidingen hebben een te laag rendement. Te weinig studenten halen op tijd hun diploma.

Dit is de tussentijdse conclusie van een visitatiecommissie onder leiding van oud-staatssecretaris van Onderwijs, N. Ginjaar-Maas. Het rapport is deze week aan de HBO-Raad aangeboden.

De visitatiecommissie onderzocht de 254 tweedegraads-lerarenopleidingen van tien hogescholen. Afgestudeerden van deze opleiding kunnen lesgeven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Volgens de commissie zijn veel opleidingen te klein om onderwijs van een acceptabel niveau te kunnen bieden. Bovendien krijgen allochtone studenten te weinig aandacht en duren de stages te kort. Een ander probleem is dat steeds minder studenten uiteindelijk leraar willen worden.

Tegenover de ongemotiveerde studenten staat volgens de commissievan Ginjaar-Maas een grote inzet van de docenten van de opleidingen. Zij hebben door hoge werkdruk geen tijd om zich goed op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen in het onderwijs. De laatste jaren is bovendien flink bezuinigd op de opleidingen. Daarnaast komen afgestudeerden volgens de commissie moeilijk aan een baan als leraar, waar ze bovendien met een geringe maatschappelijke waardering worden geconfronteerd.

Vice-voorzitter O. Brouwer van de HBO-Raad stelde gisteren bij een hoorzitting met de Tweede Kamer voor om na de propedeuse een scheiding aan te brengen tussen de studenten die voor het vakgebied en degenen die voor het lerarenberoep aan de studie zijn begonnen. Hoe de scheiding verder ingevuld moet worden, kon de vice-voorzitter niet aangeven.

Dergelijke maatregelen zijn volgens een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs niet nodig, omdat 85 procent van de afgestudeerden van de lerarenopleidingen uiteindelijk wel voor de klas komt te staan. Veel studenten beginnen aan de studie om het vakgebied, maar willen na stages toch leraar worden, aldus de woordvoerder. Minister Ritzen wil daarom niet aan de opleidingen sleutelen, maar proberen het lerarenberoep door salarisverhogingen aantrekkelijker te maken.