VS dreigen China met straf over namaak

SAN FRANCISCO, 15 MAART. De Amerikaanse minister van financiën, Robert Rubin, heeft gisteren China gedreigd met handelssancties, indien Peking geen eind maakt aan het kopiëren van Amerikaanse cd's, software en andere produkten.

“We hebben de wettelijke bevoegdheid sancties af te kondigen,” aldus Rubin. Hij deed zijn uitspraken in een redevoering aan de vooravond van een reis naar Azië. Rubin zal onder meer in het Japanse Kyoto een ministersvergadering bijwonen van de APEC, de samenwerking van de landen in Azië en het gebied van de Pacific. Ook China maakt deel uit van de APEC, waarbij 18 landen zijn aangesloten. Rubins dreigementen komen tegelijk met de opgelopen spanning rond de Chinese militaire oefeningen voor de kust van Taiwan. Rubin waarschuwde ook dat deze laatste kwestie “de substantiële vooruitgang met betrekking tot de ontwikkeling van de Aziatische economie niet mag ondermijnen.”

“De Verenigde Staten zoeken naar een produktieve relatie met een sterk, stabiel en in toenemende mate open China,” aldus Rubin. “Maar er zijn veel kwesties die moeten worden opgelost met betrekking tot onze economische betrekkingen.” Hij noemde in dit verband de opening van de Chinese financiële markten voor buitenlandse concurrentie en Pekings wens zich aan te sluiten bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

De VS hebben China ervan beschuldigd geen uitvoering te geven aan het vorig jaar gesloten akkoord over bescherming van intellectuele eigendom, waarin was bepaald dat fabrieken die Amerikaanse produkten namaken zouden worden gsloten en dat de controle op export van dergelijke produkten zou worden verscherpt.

De Amerikaanse speciale handelsvertegenwoordiger, Mickey Kantor, verklaarde gisteren dat Washington nooit handelsmaatregelen zal uitstellen in ruil voor een Chinese miljardenbestelling van Amerikaanse vliegtuigen. Kantor sprak een bericht tegen dat China heeft aangeboden de onderhandelingen over een order van 4 miljard dollar bij Boeing en Mcdonnel Douglas af te ronden. De Wall Street Journal had gemeld dat de Chinese handelsminister eind deze maand naar de VS had willen komen om de orders te plaatsen. Peking deelde onlangs mee dat de reis werd uitgesteld. (AP)