VN komen met nieuw soort hulp voor Afrika

NEW YORK, 15 MAART. De Verenigde Naties lanceren vandaag een nieuw hulpprogramma voor Afrika. In het kader van het 'system-wide special initiative on Africa' zal de komende tien jaar een groot aantal projecten worden uitgevoerd op het gebied van onder andere onderwijs, gezondheidszorg en verbetering van de kwaliteit van het bestuur.

Het programma kost, aldus de Verenigde Naties, in totaal 25 miljard dollar (ongeveer 37,5 miljard gulden). Volgens de volkerenorganisatie wordt dit bedrag, ongeveer twintig procent van het huidige ontwikkelingsgeld voor Afrika, ten dele gevonden door de besteding van de huidige ontwikkelingsgelden te heroverwegen. Toch zal, wil de 25 miljard dollar gehaald worden, de donorgemeenschap nieuwe toezeggingen moeten doen. De Wereldbank wordt verantwoordelijk voor de fondsenwerving.

“Dit is het beste en meestbelovende van een serie initiatieven die de laatste tien jaar zijn gelanceerd en waarvan er geen enkele de beloften en verwachting inloste die wij ervan hadden”, aldus Steven Lewis, een voormalige Canadese ambassadeur die nu voor UNICEF werkt. Het nieuwe initiatief komt op een moment dat er onder donoren grote scepsis bestaat over de effectiviteit van de ontwikkelingssamenwerking in Afrika. Volgens de Verenigde Naties leeft 54 procent van de Afrikaanse bevolking in absolute armoede. Van de 25 minst ontwikkelde landen ter wereld zijn er 23 in Afrika.

Nieuw aan het programma is, aldus de Verenigde Naties, dat de verschillende organisaties van de volkerenorganisatie er alles aan gaan doen om hun activiteiten in Afrika op elkaar af te stemmen. In het kader van het initiatief zal ook een poging worden gedaan om de uitgaven voor bewapening in Afrika te verminderen. Ook zal naar de schuldenproblematiek in Afrika worden gekeken. De buitenlandse schuld van Afrika bedraagt momenteel ongeveer 313 miljard dollar (470 miljard gulden), meer dan twee keer de waarde van de exporten uit Afrika. (AFP, Reuter)