Vermeer

In het gesprek met F.J. Duparc, directeur van het Mauritshuis (CS 23 februari) vertelt deze dat de Haagse kunstverzamelaar A.A. des Tombe in 1881 op een veiling voor 'Het meisje met de parel' van Vermeer ƒ 2,30 betaalde. Enige jaren geleden gaf Rudi Fuchs dit verbazingwekkende feit als voorbeeld van de fluctuatie in prijzen van schilderijen als modeverschijnsel. Wat hij schreef was juist, maar het voorbeeld niet helemaal. In ons bezit bevindt zich een eigenhandig geschreven lijst van 91 kunstvoorwerpen, voornamelijk schilderijen, van deze oudoom.

Van de nummers 1 tot en met 55 vermeldt hij vaak het jaar van aankoop, de prijs en waar hij het gekocht heeft, soms met bijzonderheden.

Over de Vermeer schreef hij: 'Een meisje, het hoofd met eene doek omwonden, buste. Aangekocht op de auctie Braams in 1881, voor ƒ 2,30. Verdoekt door Van der Haeghen te Antwerpen.'

Hoe het is gegaan vertelde hij altijd met plezier. Met zijn vriend Victor de Stuers ging hij naar de kijkdag en daar zagen zij een schilderijtje dat heel mooi leek maar dat te vuil was om het goed te kunnen beoordelen. Ook de naam van de schilder konden zij niet vinden. Toch twijfelden zij niet aan de kwaliteit en dus kocht des Tombe het voor die ƒ 2,30. Pas nadat het grondig was schoongemaakt bleek wie de schilder was. Hij wist dus niet dat het van Vermeer was toen hij het kocht.