Van Schaik: imago Nederland beschadigd; Boeing werft al; Schuldvraag nu aan de orde; Fokker failliet, ontslag voor 5.664 medewerkers

AMSTERDAM, 15 MAART. Fokker is vanochtend door de Amsterdamse rechtbank failliet verklaard. Tot vanochtend zes uur poogden de bewindvoerders met het Zuidkoreaanse concern Samsung tot een overname-akkoord te komen. Dat bleek niet mogelijk.

Daardoor restte de bewindvoerders geen andere mogelijkheid dan het faillissement aan te vragen. Vanmorgen om 10 uur is het personeel op de hoogte gesteld van de ondergang van Fokker, die een einde maakt aan bijna 77 jaar vliegtuigbouw in Nederland.

De levensvatbare onderdelen - onder meer in Woensdrecht en Hoogeveen - gaan door in de nieuw opgerichte onderneming Fokker Aviation. In eerste instantie zullen bij dit bedrijf 2.500 mensen werk kunnen vinden.

Morgen krijgen uiterlijk voor zes uur 's avonds 5.664 personeelsleden van de houdstermaatschappij en van de vliegtuigbouwpoot Fokker Aircraft per koerier hun ontslag aangezegd. Hetzelfde geldt voor 350 werknemers van de onderdelen die buiten de surseance waren gebleven. Aan 950 mensen van het failliete Fokker Aircraft zal een nieuwe baan worden aangeboden bij Fokker Aviation. Circa 350 mensen van Fokker wordt gevraagd de komende drie maanden de nog in aanbouw zijnde vliegtuigen (ongeveer 15 toestellen) af te bouwen.

Fokker-bestuursvoorzitter Van Schaik noemde vanochtend tijdens een persconferentie de consequenties van het besluit dramatisch. Zowel voor de werknemers en hun gezinnen als de toeleveranciers in binnen- en buitenland en de industriële technologie in Nederland. “De ondergang van deze industrie is zeer schadelijk voor het imago van Nederland in de wereld”, aldus Van Schaik.

De aangeslagen Fokker-topman weigerde de schuld aan de overheid te geven. Den Haag heeft er in de optiek van Van Schaik alles aan gedaan wat in zijn vermogen lag om Fokker met of zonder strategische partner te laten voortbestaan. “De hoop op redding is een ijdele hoop gebleken”, constateerde curator A. Deterink vanochtend. Volgens de curatoren is het opnieuw beginnen van de vliegtuigbouw na het faillissement van Fokker praktisch uitgesloten.

De salarissen van het ontslagen personeel zijn tot en met 22 maart betaald. Geld voor een sociaal plan is er niet. Wel heeft het Europees Sociaal Fonds 5,2 miljoen gulden ter beschikking gesteld voor begeleiding van ontslagen Fokker-werknemers voor omscholing en steun bij het vinden van een nieuwe baan.

Minister Wijers (Economische Zaken) heeft tot vanochtend nog intensieve pogingen gedaan een doorbraak te forceren in de onderhandelingen met Samsung. “Het enige resultaat was een briefje dat nog minder committerend was dan eerdere toezeggingen van de Koreanen”, verklaarde de minister vanochtend.

Volgens de curatoren is zeker gesteld dat de vloot van 1.130 Fokker-vliegtuigen in de wereld kan worden onderhouden en kan blijven vliegen. Dat onderhoud wordt verricht door Fokker Aviation dat voorlopig wordt ondergebracht in een onafhankelijke stichting. De curatoren gaan op zoek om dit bedrijf bij een geschikte industriële partner onder te brengen. Een van de gegadigden die zich hier al eerder voor heeft gemeld is machinebouwer Stork.