'Samenstelling Amerikaanse bevolking verandert sterk'

WASHINGTON, 15 MAART. Het Amerikaanse bureau voor Volkstelling voorspelt een grote verschuiving in de demografische samenstelling van de Verenigde Staten.

In het jaar 2050 jaar zal de bevolkingsgroep die zichzelf aanduidt als Hispanics (afkomstig uit Spaanstalig Latijns Amerika) en die nu 10,2 procent van de bevolking uitmaakt, zijn gegroeid tot bijna een kwart van alle Amerikanen (24,5 procent). Nog slechts de helft van de Amerikaanse bevolking zal dan bestaan uit non-Hispanic blanken. Nu is hun aandeel ongeveer driekwart. Het aandeel van de uit Azië afkomstige Amerikanen neemt toe van 3,3 procent nu tot 8,2 procent in 2050. Het aandeel van de zwarte Amerikanen groeit licht: van 12 procent nu tot 13,6 procent in 2050.

Het bureau komt tot die conclusies op basis van de verwachte immigratie van vooral Hispanics en Aziaten, en de per ras en etnische groep uiteenlopende geboortencijfers: hoog voor Hispanics, laag voor blanken en zwarten. Het bureau voorziet de komende decennia over het geheel genomen een bevolkingsgroei van 50 procent, van nu 262 miljoen Amerikanen tot 394 halverwege de volgende eeuw. Naar Amerikaanse begrippen is dat een lage bevolkingsgroei, maar in vergelijking met andere geïndustrialiseerde landen is het uitzonderlijk hoog.

De demografische verschuiving zou vergelijkbaar zijn met de gevolgen van de slavenhandel voor de bevolkingssamenstelling van het Zuiden van de VS, en met de gevolgen van de immigratiegolven uit Oost- en Zuid-Europa eind vorige, begin deze eeuw voor de samenstelling van de steden in het noordoosten en middenwesten van het land.

Het bureau erkent dat allerlei factoren de voorspellingen nog kunnen logenstraffen: nieuwe immigratiewetten, nieuwe ontwikkelingen op medisch terrein, culturele en biologische veranderingen die hun weerslag hebben op de gemiddelde vruchtbaarheid. Toch staat het stil bij de effecten die de groeiende diversiteit van de bevolking kan hebben. In het jaar 2030 bijvoorbeeld is minder dan de helft van de Amerikanen onder de achttien blank, maar driekwart van de Amerikanen boven de 65 jaar. “Dan kun je de situatie krijgen dat de armere Hispanics de uitkeringen moeten gaan betalen voor betrekkelijk welgestelde blanke Baby Boomers”, zei een onderzoeker gisteren in The New York Times.

In de Republikeinse voorverkiezingen speelt het thema van de immigratie een belangrijke rol. Alle kandidaten beloofden de illegale immigratie tot staan te brengen. Pat Buchanan wil ook de legale immigratie voor een periode van vijf jaar bevriezen. Zowel Bob Dole als Pat Buchanan heeft beloofd het Engels als enige officiële taal van de overheid en in het onderwijs te zullen accepteren.