Primakov praat in Polen over garanties NAVO

WARSCHAU, 15 MAART. De Russische minister van buitenlandse zaken, Jevgeni Primakov, heeft in Warschau gesuggereerd dat Polen niet tot de NAVO hoeft toe te treden maar zich tevreden zou kunnen stellen met garanties van de NAVO voor zijn veiligheid.

Primakov brengt een tweedaags bezoek aan de Poolse hoofdstad. Gisteren sprak hij met zijn Poolse ambtgenoot, Dariusz Rosati, en met premier Wlodzimierz Cimoszewicz. Vandaag ontmoet hij president Kwasniewski. Over de besprekingen van gisteren zeiden hij en Rosati dat het Poolse streven naar het NAVO-lidmaatschap uitvoerig en in detail aan de orde was gekomen. In een vraaggesprek met het Poolse weekblad Polityka, aan de vooravond van zijn reis naar Warschau, zei Primakov dat Polen zich in plaats van volledig lid te worden van de NAVO ook tevreden zou kunnen stellen met garanties voor zijn veiligheid. De vredesoperatie in Bosnië, aldus Primakov, schept een precedent voor zulke garanties. “Rusland begrijpt het streven van de Oosteuropese landen om deel te gaan uitmaken van Westeuropese structuren. Dat kan worden ondersteund met gerechtvaardigde angsten en belangen.” Maar, zo voeg Primakov zich vervolgens af, “waarom zou Rusland daarvoor moeten betalen door toe te staan dat 's werelds sterkste militaire blok zijn grenzen nadert?”. (Reuter/AFP)