Plan IMF en Wereldbank voor reductie schuld

WASHINGTON, 15 MAART. Functionarissen van de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds (IMF) hebben gezamenlijk plannen ontwikkeld voor schuldverlichting voor de armste landen.

Volgens een bekendmaking in Washington heeft het bestuur van de Wereldbank zich gisteren gebogen een document getiteld 'Initiatief-voorstel om de armste schuldenlanden te helpen'. Het bestuur van het IMF bespreekt het document volgende week. Het Wereldbankbestuur beschouwt het document als een “belangrijke stap in de goede richting”. Volgens het document zou een speciaal fonds voor schuldverlichting moeten worden gecreëerd onder leiding van IDA, het 'loket' van de Wereldbank voor de armste landen. In dit fonds zouden bijdragen moeten worden gestuurd door bilaterale en multilaterale donoren. Een bedrag voor het fonds wordt nog niet genoemd. (AFP)