Ouders waarschuwden politie over moordenaar kinderen

LONDEN, 15 MAART. Ouders in het Schotse plaatsje Dunblane hadden de politie gewaarschuwd dat de 43-jarige Thomas Hamilton niet te vertrouwen was met kinderen. Woensdagochtend vermoordde hij met vier van zijn geregistreerde wapens zestien kleuters plus hun onderwijzeres voordat hij zichzelf een kogel door het hoofd schoot.

Ook de Britse minister voor Schotland, Michael Forsyth, in wiens kiesdistrict Dunblane zich bevindt, had de politie gealarmeerd. Maar dat was voor de politie geen reden Hamiltons wapenvergunning in te trekken. Hij was nooit veroordeeld en niemand had ooit een officiële aanklacht tegen hem ingediend.

Volgens de Britse wapenwet mag de politie alleen een wapenvergunning verstrekken aan mensen van wie ze overtuigd is dat die geen gevaar voor de openbare veiligheid vormen. Parlementarïers hebben onmiddellijk aangedrongen op een verscherping van de vergunningenprocedures. Het Labour-lid Harry Cohen wil dat alle aanvragers worden onderworpen aan een geestelijke-gezondheidstest.

Dat was begin jaren negentig ook al de aanbeveling van een speciale commissie, maar de regering heeft tot dusverre van invoering afgezien omdat zo'n onderzoek op grote praktische problemen stuit. Hoe bepaal je of iemand evenwichtig genoeg is om een wapen te mogen dragen? Wie moet die test afnemen? Wie durft met zijn handtekening te garanderen dat de vergunninghouder het wapen nooit zal richten op een medemens? De regering heeft een Schotse rechter gevraagd een onderzoek in te stellen naar het drama in Dunblane. Dat onderzoek zal zich ook uitstrekken tot de veiligheid op scholen en een mogelijke aanscherping van de wapenwet.

Bij Schotse kranten en tv-stations arriveerden gisteren kopieën van brieven die Hamilton de afgelopen jaren naar plaatselijke autoriteiten, de minister voor Schotland en de koningin heeft gestuurd. Vlak voordat hij een bloedbad aanrichtte op de lagere school van Dunblane, moet hij die kopieën op de post hebben gedaan. Uit die brieven komt Hamilton naar voren als een verbitterd man die zich slachtoffer voelt van groot onrecht. Hij verdedigt zich tegen de hardnekkige roddels dat hij zich aan kinderen zou vergrijpen. Hij klaagt dat er een “lastercampagne” en “een heksenjacht” tegen hem woren gevoerd.

Dunblane was de dag na het drama in rouw gedompeld. Ouders en kinderen trokken in stilte naar de school om bloemen voor de slachtoffers neer te leggen. Het is de bedoeling dat de school volgend week dinsdag of woensdag weer wordt geopend. Maar de gymnastiekzaal waar de slachting plaatshad, blijft gesloten. Sommige nabestaanden willen dat het pand gesloopt wordt. Anderen vinden dat er een herdenkingsmonument voor de overleden kleuters van moet worden gemaakt.

De kathedraal van Dunblane was gisteren de hele dag gevuld met mensen die kwamen bidden. Vanavond zal er een stille wake voor de slachtoffers worden gehouden en zondag heeft een aangepaste moederdagviering plaats. Veel winkels in het stadje hielden gisteren hun deuren gesloten en de bewoners bleven thuis.

In een ongebruikelijk gebaar van saamhorigheid hebben premier Major en oppositieleider Blair vandaag een bezoek gebracht aan Dunblane om namens het Britse Lagerhuis hun medeleven te betuigen. Maandag bezoekt de koningin de zwaar getroffen stad. Uit alle delen van de wereld stromen de condoleances binnen, per post, per fax en via Internet.

    • Dick Wittenberg