Landsbestuur

Nieuws: de kroonprins gaat zich verdiepen in het landsbestuur. Hij gaat zich op de hoogte stellen van de positie van de overheid. Hij gaat gesprekken voeren over de rol van adviescolleges. Hij gaat de relatie tussen parlement en regering onder de loep nemen. Hij zal zich zelfs laten inlichten over de verhouding tussen overheid en burger.

Er zijn twee mogelijke oorzaken voor deze koninklijke bijscholing. En beide zijn reden om je schrap te zetten. De eerste is dat bij de opleiding van de kroonprins het onderwerp 'landsbestuur' nog niet zo goed aan de orde is gekomen. Dat is geen reclame voor de monarchie, want wie de kroonprins is, is al 28 jaar bekend.

Dan de tweede mogelijkheid: het is binnenkort zover.

    • Warna Oosterbaan