Koningin zal Oranjewijk in Bergen op Zoom niet zien

BERGEN OP ZOOM, 15 MAART. Als het aan de Woningstichting van Bergen op Zoom ligt, zal de vooroorlogse Oranjewijk zijn gesloopt, nog voor het bezoek van koningin Beatrix aan de Scheldestad op 30 april. De woningen zijn oud en versleten en de stichting heeft behoefte aan moderne, frisse nieuwbouw. De tijd dringt, want voor september 1997 moet de nieuwbouw opgeleverd zijn, anders loopt de woningstichting twee miljoen gulden aan subsidies mis. Afgelopen maandag gingen de eerste leegstaande woningen tegen de vlakte.

Maar niet alle bewoners zijn vertrokkken. Drie huurders hebben bezwaar aangetekend tegen de huuropzegging en willen koste wat kost in hun oude huis blijven wonen. Ze hebben er hun hele leven gewoond en kunnen niet meer aarden in een andere woning. De kantonrechter doet op 19 april uitspraak over deze kwestie.

Deze huurders keken vreemd op toen afgelopen maandag de shovels bijna in hun achtertuin stonden en eisten onmiddellijke stopzetting van de sloop. De woningstichting weigerde hier op in te gaan. Daarom stonden donderdag de raadslieden van beide partijen tegenover elkaar tijdens een kort geding voor de kantonrechter in Bergen op Zoom.

A.A. Simons en R.A. Oliemans, advocaten van de huurders, menen dat de woningstichting een beslissing in haar voordeel wilde forceren. Door de drie rijtjeswoningen als restanten in een kaalgeslagen gebied te laten, zou behoud onmogelijk worden. Maar de raadsman van de woningstichting, R. van Meggelen, ontkende dit. “Er is toch een sloopvergunning afgegeven? Het zijn juist deze bewoners die asociaal bezig zijn. Hun doel is de procedure te rekken zo lang het maar kan, ongeacht de consequenties. Als de woningstichting de subsidies misloopt, betekent dat een extra kostenpost die doorberekend moet worden.”

(Foto NRC HANDELSBLAD, Rien Zilvold)