Kohnstamm wenst ruim gebruik van teletekst/Internet

DEN HAAG, 15 MAART. Staatssecretaris Kohnstamm (Binnenlandse Zaken) vindt dat alle basisinformatie van de overheid “nagenoeg kosteloos” via nieuwe media toegankelijk moet zijn. Hij schrijft dit in een reactie aan NRC HANDELSBLAD op het bericht dat het complete rapport-Van Traa over de IRT-enquête sinds gisteren op Internet te lezen is.

Kohnstamm is er van overtuigd dat over enkele jaren de elektronische toegang tot de overheid en haar informatie vanzelfsprekend is, zo blijkt uit zijn brief. Hij wil daarom op korte termijn belangrijke beslissingen nemen. De staatssecretaris kondigt aan met de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer te overleggen om te bereiken “dat alle stukken die tussen kabinet en Eerste en Tweede Kamer worden gewisseld en die relevant zijn voor beleidsvorming op Internet beschikbaar komen”. Het parlementaire documentatiesysteem 'Stairs' waarin beleidsstukken en verslagen sinds geruime tijd zijn opgeslagen, kost nu ongeveer een gulden per minuut.

De staatssecretaris heeft met de beheerder van de Haagse kabelkrant ook al een contract gesloten om informatie van de overheid via teletekst te verspreiden. “Het aantal mensen met een televisie met teletekst is immers aanzienlijk groter dan het aantal Internetters”, aldus de staatssecretaris. Hij heeft deze keus gemaakt omdat Internet - onder meer wegens de prijs van een computer - nog steeds een hoge drempel heeft en hij niet “de nieuwe tweedeling in de maatschappij wil versterken”. Ook de krant is voor Kohnstamm hierbij een zeer geschikt medium.

In de toekomst zou de beschikbare informatie volgens hem ook veel meer dienen te omvatten dan de Kamerstukken: “Het gaat om alle informatie die de overheid en volksvertegenwoordiging uit eigen beweging of krachtens wettelijk voorschrift beschikbaar stelt.” Dat is voor hem onder meer alle beleidsinformatie (van ministeries) en informatie over de organisatie van de overheid. “Zo kan het recht van de burger om geïnformeerd te zijn beter handen en voeten worden gegeven”, schrijft hij.

Medewerkers van het bureau Jansen en Janssen in Amsterdam zijn er na enkele dagen en nachten doorwerken in geslaagd om het door de Staatsdrukkerij (Sdu) uitgegeven rapport Inzake Opsporing integraal op Internet te zetten. Inclusief alle bijlagen, zo'n 5.000 pagina's in totaal. Daarmee is het monopolie van de Sdu op uitgave van Kamerstukken doorbroken. Sdu-directeur Van Beelden beaamde gisteren dat de tekst van het enquêteverslag vrij is van rechten. Of er echter geen database-rechten zijn geschonden wordt onderzocht. Het bureau Jansen en Janssen is van mening dat alle Kamerstukken voor iedereen vrij toegankelijk moeten zijn. De Sdu bracht voor een cd-rom van het rapport 650 gulden in rekening. De uitvoering in boekvorm kost 695 gulden.