Curatoren Fokker: nog geen helderheid over tekort

AMSTERDAM, 15 MAART. De curatoren van het failliete Fokker hebben nog geen idee hoe groot het uiteindelijke financiële tekort van de vliegtuigbouwer zal uitvallen. Het is nog onduidelijk wat de activa van de vliegtuigbouwer bij verkoop zullen opbrengen. De grootste schuldeisers zijn voormalig moeder DASA (1,3 miljard) en de obligatiehouders (1,6 miljard).

Bovendien heeft het bedrijf een schuld van enkele honderden miljoenen aan gewone crediteuren (toeleveranciers). Curator R.J. Schimmelpenninck acht de kans dat de obligatiehouders nog iets van hun geld terug zullen zien “zeer gering”.

Wel verwachten de curatoren dat het boedelkrediet van 255 miljoen tot op de laatste cent met rente kan worden terugbetaald. Dit krediet is verstrekt door de nationale investeringsbank en ABN Amro met gedeeltelijke garantie van de overheid.

Dat de banken en pensioenfondsen niet bereid bleken een zelfstandige doorstart van Fokker te financieren is volgens de curatoren te wijten aan de banken die niet zozeer keken naar het businessplan voor de korte termijn dat een winstgevend Fokker voorspelde. De financiers hadden meer oog voor zekerheid op lange termijn. Daarbij speelde vooral de financiering van vliegtuigen - 70 procent van alle verkochte toestellen wordt geleased - een belangrijke rol. Voor een nieuwe leasemaatschappij voor Fokker II was een overheidsgarantie van 525 miljoen nodig.

Fokker heeft op dit moment nog 70 orders en opties voor het bouwen van nieuwe vliegtuigen. Hiervan kunnen er maar ongeveer 15 worden afgebouwd, waaronder enkele toestellen voor de Koninklijke Luchtmacht die al vooruit zijn betaald. Wat er met gedeeltelijk afgebouwde vliegtuigen gebeurd die kunnen worden afgeleverd gebeurt is nog niet duidelijk. Tot nu toe hebben Fokkers klanten nog geen orders geannuleerd. Noch de curatoren noch bestuursvoorzitter Van Schaik wilde details verschaffen over de mislukte onderhandelingen met de verschillende overname-kandidaten.

Wijers zei tot vanochtend 6 uur “hoop gehouden te hebben”. De enige gegadigde die toen nog in de markt was, het Zuid-Koreaanse Samsung. Er kwam volgens Wijers alleen een briefje waarop nog minder verwachtingen werden gewekt dan in de voorafgaande weken. “Om 6 uur hebben de bewindvoerders toen gesteld dat er geen concrete aanleiding is om te zeggen dat er onderhandelingen gaande zijn”, aldus Wijers.

Zij besloten te stoppen, Bestuurder P. van Van Bers van de Industriebond FNV hekelde het industriebeleid van de Nederlandse overheid. Hij verwees daarbij naar Frankrijk dat zijn luchtvaartindustrie wel door “de onveilige jaren” heen helpt.