Charterfirma's tegen zwarte lijst

BRUSSEL, 15 MAART. Een groep van 43 charterbedrijven, verenigd in de koepelorganisatie IACA, verzet zich tegen de invoering van een zwarte lijst voor onbetrouwbare luchtvaartmaatschappijen.

Wel steunt Transavia-topman en nieuwe IACA-voorzitter P. Legro voorstellen van Europees transportcommissaris Kinnock, om overheden en luchthavenautoriteiten meer bevoegdheden te geven om vliegtuigen te controleren. Het voorstel voor de zwarte lijst is afkomstig van de Duitse verkeersminister Wissmann. Aanleiding voor zijn plan is het ernstige ongeluk met een Turks chartertoestel, waarbij begin februari meer dan 160 Duitse toeristen om het leven kwamen. “Veiligheid moet altijd onze grootste aandacht hebben. Het invoeren van zwarte lijsten, voor welk probleem dan ook, werkt echter niet,” aldus Legro. Hij ziet meer in Kinnocks voorstel. “Zeker wanneer dat in alle lidstaten gebeurt en er gelijke regels voor alle landen komen. Daarmee ontstaat uniformiteit. Dat is een goede randvoorwaarde voor eerlijke concurrentie. Door scherpere controles zullen maatschappijen ook minder snel bezuinigen op veiligheidsmaatregelen.” De organisatie van chartermaatschappijen is tegen de invoering van BTW op vliegtickets en belasting op kerosine. Ook dit werkt concurrentievervalsend. De Europese Commissie wil luchtvaartmaatschappijen strenger gaan belasten. Momenteel zijn zij daarvan vrijgesteld. De IACA vreest dat invoering van BTW-tarieven niet-Europese concurrenten bevoordeelt. (ANP)