'Besluitvorming bij abortus zorgvuldig'

RIJSWIJK, 15 MAART. De besluitvorming rond late zwangerschapsafbreking gebeurt in het algemeen zorgvuldig. Tot die conclusie komt het Staatstoezicht op de Volksgezondheid na een onderzoek onder gynaecologische praktijken in de provincie Noord-Holland.