Akkoord referenda in Rotterdam

ROTTERDAM, 15 MAART. De bevolking van Rotterdam kan zich voortaan in voorkomende gevallen in een correctief referendum uitspreken over een voorgenomen besluit van de gemeenteraad. De verordening die deze inspraakprocedure regelt, is gisteren aangenomen in de gemeenteraad.