Winst Friesland Dairy Foods fors omlaag

De winst van het zuivelconcern Friesland Dairy Foods is in 1995 met ruim 50 procent gedaald ten opzichte van 1994. Vorig jaar zakte de winst in naar 17 miljoen gulden, een jaar eerder werd veertig miljoen gulden winst geboekt. De omzet handhaafde zich op 4,2 miljard gulden.

De scherpe winstdaling heeft vooral te maken met hogere investeringen (vooral in het buitenland), stijging van grondstofkosten in het buitenland en met nadelige valuta-ontwikkelingen. Interne kostenbesparingen en een hoger zakenvolume konden dit niet compenseren.

Directeur A. Olijslager verwacht dat de winst dit jaar weer zal groeien, omdat de buitenlandse investeringen dit jaar vruchten zullen afwerpen. Het zuivelconcern heeft de laatste jaren vooral geïnvesteerd in Oost-Europa en het Verre Oosten. Ook in de toekomst zal veel worden geïnvesteerd in fabrieken in het buitenland. Hoewel het bedrijf in Nederland net een grote reorganisatie achter de rug heeft waardoor 1.300 arbeidsplaatsen verdwenen, acht Olijslager het niet uitgesloten dat in de komende jaren nog meer mensen hun baan verliezen. “We zullen steeds naar de kosten moeten blijven kijken. De concurrentie in de zuivel is groot, dus moeten we efficiënt werken.”

Het concern is sinds kort in een conflict verwikkeld met de Voedingsbond FNV. Volgens de bond heeft Friesland Diary te veel uitzendkrachten in dienst. Directeur Olijslager stelt dat daar nooit concrete afspraken over zijn gemaakt. In de CAO staat inderdaad dat maximaal 10 procent van het personeel uit uitzendkrachten mag bestaan, maar ook dat daarvan ook mag worden afgeweken, zo zegt hij.