Wildjacht (3)

De actie over het inzamelen en uitstrooien van mensenhaar door de Dierenbescherming ter 'bescherming' van de reeën in Flevoland, waarvan een aantal volgens Staatsbosbeheer, ter voorkoming van wildschade, zal moeten worden afgeschoten, geeft weer eens duidelijk aan hoe ver de gemiddelde burger is afgeraakt van de levende natuur. Dat de Dierenbescherming daarbij de domste en ook nog een voor de dieren gevaarlijke actie onderneemt, weet ieder die iets van herkauwende dieren, wat reeën zijn, afweet.

De eerste de beste regenbui doet de geur verdwijnen, daarbij overlatende een hoeveelheid mensenhaar die door de dieren als zodanig niet herkend wordt, en waarbij de kans bestaat dat zij dit tezamen met het voedsel in het maagdarmkanaal opnemen.

Ieder die weet hoe kalveren kunnen lijden die door overmatig likken onverteerbare haarballen in hun maag krijgen en daaraan uiteindelijk ook kunnen sterven, zal zich wel bedenken om zoiets te doen. Bovendien is er het gevaar van voor de dieren gevaarlijke infecties. Met deze hoeveelheden mensenhaar niet geheel denkbeeldig.

    • P. Koeman