Vals affiche

Het moet een indrukwekkende tentoonstelling zijn geweest die het Rotterdamse museum Boymans in de zomer van 1938 organiseerde. Het affiche spreekt van Meesterwerken uit vier eeuwen en vermeldt de namen van Breughel senior, Rembrandt, Vermeer, Rubens, Watteau, Dürer en Titiaan. Ter illustratie is een fragment afgebeeld uit het schilderij dat kennelijk als het pronkstuk van de tentoonstelling werd beschouwd: De Emmaüsgangers.

Het doek was in 1938 dan ook een recente en buitengewoon sensationale aanwinst. Een jaar eerder was het door de vooraanstaande kunsthistoricus Abraham Bredius aangetroffen in de villa van de kunstschilder Han van Meegeren in Monaco. In het kunsttijdschrift Burlington Magazine publiceerde Bredius er een uiterst enthousiast artikel over; een nieuwe Vermeer vindt men nu eenmaal niet elke dag. Boymans moest dan ook de verbijsterend hoge somma van 550.000 gulden op tafel leggen om het schilderij te kunnen aankopen. Rotterdamse reders hielpen het museum daarbij. Geen wonder dat het vol trots werd geëxposeerd. “Sommige kunstkenners sprongen de tranen in de ogen toen zij het doek aanschouwden,” schreef het Algemeen Handelsblad later.

De discussie over de echtheid van De Emmaüsgangers duurde tot in 1955 voort - tien jaar nadat Van Meegeren had opgebiecht dat hij de maker was, en acht jaar na 's mans dood.

Het affiche, uit de collectie van de Amsterdamse verzamelaar Werner Löwenhardt, is inmiddels een collector's item: een vals beeld als gevolg van een vervalsing.

    • Henk van Gelder