Uiterwaardplanten zuiveren rivierwater

Planten in uiterwaarden kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het verwijderen van overtollige voedingsstoffen uit rivierwater. Tijdens overstromingen afgezette voedingsstoffen worden door bossen en rietlanden goed vastgehouden. Als er meer uiterwaarden mogen overstromen, krijgen we water van betere kwaliteit en minder wateroverlast. Aldus bioloog Mark van Oorschot, die morgen aan de Universiteit Utrecht promoveert.

Van Oorschot deed onderzoek in de uiterwaarden langs de Torridge (Engeland), waar veel meststoffen uitspoelen uit de landbouw. De planten in de uiterwaarden nemen veel van deze voedingsstoffen op. Door de graslanden regelmatig te maaien, en het maaisel af te voeren, wordt voorkomen dat de voedingsstoffen weer vrijkomen uit afgestorven plantmateriaal.

Ook keek de promovendus naar de graslanden langs de Franse Loire. Hier blijkt het vasthouden van nutriënten te worden bemoeilijkt door droogte als gevolg van lage waterstanden.

Van Oorschot juicht het toe, dat de Maas in Zuid-Limburg meer ruimte krijgt in de uiterwaarden. Ook op andere plaatsen zou men de uiterwaarden natuurlijker kunnen maken door er bos te laten groeien. Bossen halen nog meer voedingsstoffen uit het rivierwater dan grasland. Als men bovenstrooms, in Duitsland en België, meer uiterwaarden en riviermoerassen laat overstromen, krijgt Nederland minder wateroverlast en schoner rivierwater.

    • Marion de Boo