Ontucht op school

Seksueel misbruik komt volgens staatssecretaris Netelenbos eigenlijk niet voor.

De recente gevallen zijn slechts incidenten en in “99,9 procent van de scholen is er niets aan de hand”. Hoe weet mevrouw Netelenbos dat? Tot op heden is er in Nederland geen onderzoek gedaan naar de aard en omvang van seksuele intimidatie in het onderwijs. Cijfers over het voorkomen van seksuele initmidatie ontbreken dan ook geheel en al. Wel zijn er gegevens uit buitenlands onderzoek. Deze ondersteunen niet het percentage dat Netelenbos aangeeft, sterker nog, uit deze onderzoeken blijkt dat veel leerlingen op middelbare scholen te maken hebben met vormen van seksuele intimidatie.

Daarnaast beweert Netelenbos met grote stelligheid dat driekwart van de scholen reeds over een klachtencommissie beschikt. Een landelijk onderzoek hiernaar is tot dusver niet verricht. Voorlopige conclusies uit een onderzoek naar het seksuele-intimidatiebeleid van scholen in het noorden des lands, geven aan dat de meeste scholen juist geen klachtencommissie hebben. Het is ons overigens een raadsel waarom elke school een klachtencommissie zou moeten hebben (daarvoor is zelfs een klachtenwet in de maak) als er slechts op 0,1 procent van de scholen iets aan de hand zou zijn.

    • Rijksuniversiteit Groningen
    • Drs. Cristien Bajema
    • Dr. Greetje Timmerman