Ontucht ook op school in 's-Gravenzande

's-GRAVENZANDE, 14 MAART. Een godsdienstleraar van het Interconfessioneel Zandevelt College in 's-Gravenzande is in mei 1995 op staande voet ontslagen omdat hij ervan wordt verdacht twee oud-leerlingen seksueel te hebben misbruikt.

De zaak werd bij de schoolleiding bekend acht maanden nadat een van de jongens aangifte had gedaan bij de politie. Inmiddels heeft ook de andere betrokken jongen aangifte gedaan bij de politie. Beide jongens gingen drie en vier jaar geleden van school af, omdat ze hun einddiploma hadden behaald. Op verzoek van beide oud-leerlingen heeft rector J. Kuurman besloten de zaak alleen met de direct betrokkenen af te handelen. Medeleerlingen en hun ouders werden niet ingelicht.

Door een publicatie in de Haagsche Courant van gisteren zag hij zich echter genoodzaakt zijn docententeam, de leerlingen en de ouders van zijn 1.450 leerlingen tellende school voor Mavo, Havo en VWO per brief te informeren.

De schoolleider schrijft in de brief dat “de directie tot op heden het stilzwijgen heeft bewaard om niet onnodige schade aan de ons bekende betrokkenen toe te brengen”. De school heeft beide leerlingen begeleiding aangeboden die door hen werd geaccepteerd. Behalve als godsdienstleraar op de school werd de man ook ontslagen als trainer van voetbalclub 's-Gravenzande. De man woont inmiddels in een andere gemeente.

Over de aard van het seksueel misbruik weigert de rector een uitspraak te doen. “Het was verregaand seksueel contact. Het vond plaats buiten school, dat is wat ik erover kwijt wil”, aldus de rector. De politie Westland heeft onderzoek ingesteld naar het vermeend seksueel misbruik door de leraar, die sinds 1979 aan de school verbonden was. Het openbaar ministerie heeft inmiddels het proces-verbaal ontvangen. Een beslissing over vervolging zal binnen twee weken worden genomen, zo verwacht de Haagse persofficier van justitie L. Horstink.