Onderzoek naar handelwijze; Rector tijdelijk teruggetreden om ontuchtzaak

AMERSFOORT, 14 MAART. Rector G.J. van Middelkoop van de Amersfoortse scholengemeenschap Guido de Brès treedt voorlopig terug als schoolleider, in afwachting van de resultaten van een extern onderzoek naar zijn optreden in een ontuchtaffaire op zijn school.

De voorzitter en secretaris van het schoolbestuur stappen wel definitief op wegens hun handelwijze in deze kwestie.

Dit maakte het schoolbestuur gisteren bekend. De leiding van de vrijgemaakt-gereformeerde scholengemeenschap wil met deze maatregelen proberen het vertrouwen van de ouders te herstellen. Rector en schoolbestuur waren in opspraak geraakt omdat ze vermeend seksueel misbruik door een aardrijkskundeleraar in besloten kring hadden afgedaan. De man zou tussen 1977 en 1993 ten minste achttien scholieren seksueel hebben misbruikt.

Vijf andere bestuursleden, die in 1993 tevens van de zaak op de hoogte waren, laten het aan de ledenvergadering begin april over of zij al dan niet mogen aanblijven. Volgens woordvoerder H. van Rhee van het schoolbestuur is rector Van Middelkoop zelf tot de slotsom gekomen dat het beter is dat hij even uit beeld verdwijnt, maar spoort zijn stap goed met de voorlopige conclusies van het bestuur.

Van Middelkoop heeft inmiddels toegeven de ontuchtzaak verkeerd te hebben ingeschat. Hij verzweeg de affaire voor de buitenwacht, zelfs voor de ouders van sommige slachtoffers. De rector deed dat naar eigen zeggen onder meer om de slachtoffers en dader verdere schade te besparen. Door de zaak op deze wijze af te doen, kon de dader doorgaan met zijn praktijken, zo luidt de belangrijkste kritiek op de rector. Na het ontslag van de leraar, per 1 oktober 1993, kwamen ook twee gevallen van verkrachting aan het licht. Justitie heeft de zaak in onderzoek.

Voor het externe onderzoek naar eigen optreden heeft het schoolbestuur nog niemand aangezocht. Wel is duidelijk dat de leden buiten de eigen vrijgemaakt-gerformeerde kring worden gezocht. De commissie zal het optreden van rector en schoolleiding in de zaak onderzoeken.

Ook zal de commissie het onderwijskundig beleid van de school doorlichten, aldus woordvoerder Van Rhee. Een oud-leerlinge dient vandaag bij de Onderwijsinspectie een klacht in omdat ze in 1987 op grond van een onwettig contract van school is verwijderd. Ze had een contract ondertekend waarin was vastgelegd dat ze op haar kerstrapport niet meer dan drie vijven mocht hebben. Dat lukte haar niet, waarna ze onmiddellijk van school werd verwijderd. De school zegt de contracten al jaren te gebruiken, maar volgens een woordvoerder van de Onderwijsinspectie is dit in strijd met de wet.