OESO: tragere groei staal

PARIJS, 14 MAART. De wereldvraag naar staal zal in 1996 nog wel groeien, maar veel minder dan in de voorgaande twee jaren. De staalproduktie blijft in sommige landen de komende jaren daarentegen behoorlijk toenemen, vooral door de vergroting van de capaciteit. Dat kan uiteindelijk tot substantiële veranderingen op de staalmarkt leiden.

Dat concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar jongste rapport over de staalmarkt. Dit instituut, waar 26 industrielanden bij zijn aangesloten, denkt dat de de vraag naar eindproducten in OESO-landen dit jaar met niet meer dan 0,5 procent toeneemt, tegenover 4,6 procent in 1995 en 8 procent in 1994.

Volgens de OESO kan de teruggang van de vraag een eerste teken zijn van een neerwaartse trend. Tot nu toe gingen staalanalisten uit van een tijdelijke groeivertraging. Ook Hoogovens, dat vorige week cijfers bekendmaakte, verwacht dat de vraag naar staal later in het jaar weer aantrekt. Het bedrijf ziet nu al de vraag aantrekken in Noord-West-Europa, terwijl een grotere vraag vanuit Zuid-Europa over twee maanden wordt verwacht.

De ontwikkelingen op de staalmarkt verschillen volgens de OESO sterk per regio. In het Verre Oosten en de landen aan de Stille Zuidzee zal de vraag met 5 procent groeien. In de Europese Unie en Noord-Amerika verwacht de OESO een daling van de staalconsumptie met respectievelijk 0,7 en 3,6 procent.

De groei van de productie van ruwstaal daalt over de hele linie van 3,8 procent in 1995 tot 0,5 procent dit jaar. Ook hier zijn er regionale verschillen. In het Verre Oosten, de Stille-Zuidzeelanden en de Verenigde Staten zal de productie behoorlijk groeien. In Europa, waar sprake is van overcapaciteit, neemt die verder af.

Vooral de import van de Verenigde Staten staat onder druk. In 1994 bedroegen die nog circa 27 miljoen ton. Vorig jaar is de import naar schatting met 15 procent teruggelopen en voor dit jaar daalt die nog verder. De OESO houdt rekening met 12 procent.

In de Europese Unie groeide de import in 1995 met 35 procent tot circa 17,5 miljoen ton. Voor dit jaar verwacht de OESO echter weer een daling van 13 procent.

Het Nederlandse staal- en aluminiumconcern Hoogovens wil vooral groeien op nieuwe staalmarkten, zoals in het Verre Oosten. Dat moet echter in minder ontwikkelde economieën zoals China en Korea gebeuren. Deze landen zijn niet bij de OESO aangesloten. Vooral door het leveren van hoogwaardige produkten denkt Hoogovens daar meer staal te kunnen afzetten. Hoogovens gaf vorige week aan de verwachtingen voor dit jaar te temperen na een winststijging met 43 procent tot 507 miljoen gulden. (ANP)