Linschoten

Staatssecretaris R. Linschoten (VVD) was in moeilijkheden. Wat is de kern van de zaak? Er wordt over getwist of hij “de Tweede Kamer der Staten-Generaal onjuist heeft ingelicht”. Dat is echter niet zó duidelijk en dat geschil zal in politieke zin ook wel weer worden bijgelegd.

De kern van de zaak is echter veel ernstiger. Er valt eenvoudig niet meer aan de conclusie te ontkomen dat Linschoten ruim voor het debat al heel goed wist wat er in de lucht hing aan conclusies en rapporten inzake de CTSV. Hij heeft geen moeite gedaan om de definitieve rapportage eerder op zijn eigen bureau en in de Tweede Kamer te krijgen vóór het tijdstip van het kamerdebat in casu. Integendeel, hij heeft getracht om het rapport juist buiten de deur te houden tot ná het debat. Zelfs ontstaat nu de indruk dat hij heeft getracht om conclusies die hem onwelgevallig waren, gewijzigd te krijgen.

Dit betekent dat Linschoten niet bestuurt op grond van de realiteit, maar tracht om een schijn hoog te houden, die inmiddels door de feiten blijkt te worden achterhaald. Ergo, Linschoten wil niet van de realiteit uitgaan en tracht deze te verdoezelen. Hij versterkt daarmee het beeld van onbetrouwbaarheid van 'de politiek' omdat hij zich inderdaad als onbetrouwbaar heeft doen kennen.

    • W.S. de Loos