Kamervragen over schaakmatch

DEN HAAG, 14 MAART. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft gisteren vragen gesteld over de beslissing van de wereldschaakbond FIDE de WK-match tussen Kamsky en Karpov in Bagdad te houden. De vragen, afkomstig van de leden Woltjer en Valk, zijn gericht aan minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Terpstra van VWS.

De PvdA-leden willen weten of het kabinet op de hoogte is van de beslissing het WK in Irak te houden. Of het kabinet daarvan tegenstander is en zo ja, of de bewindslieden van plan zijn de zorgen over te brengen aan de FIDE. Of ze in dat geval ook de Nederlandse bond KNSB willen aanzetten haar invloed uit te oefenen en of ze de Europese Unie zullen inschakelen. Het antwoord op de vragen kan wel enige weken op zich laten wachten.