Foto

Foto: ROTTERDAM - In de Energiehal kwamen gisteren twaalfhonderd verontruste personeelsleden van de vuilophaaldienst Roteb bijeen om meer duidelijkheid te krijgen over de verzelfstandiging van de dienst. Volgens de directie is de kans klein dat daarbij ontslagen zullen vallen. (Foto Bas Czerwinski)