Erasmiaans (2)

In W&O van 22 februari schrijft Theo Toebosch, dat het Erasmiaans Gymnasium (1328) na het Johan de Wit-gymnasium in Dordrecht de op één na oudste school van Nederland is.

Het is de vraag of dat correct is en of wellicht het Praedinius gymnasium in Groningen meer aanspraak op een van die titels kan maken. Net zo min als van de stad Groningen (voor het eerst schriftelijk vermeld in 1040, maar vermoedelijk aanzienlijk ouder) is de exacte stichtingsdatum van het Preadinius Gymnasium bekend. Evenmin is de datum van het verkrijgen van stadsrechten van Groningen bekend, wat duidt op hoge ouderdom. In ieder geval is het duidelijk dat de stad Groningen beduidend ouder is dan zowel Dordrecht als zeker Rotterdam.

Het Preadinius Gymnasium wordt als 'schole tho Sunte Meerten' voor het eerst genoemd in het oudst bekende Stadboek van Groningen, dat vermoedelijk dateert uit ongeveer 1390. Daar staat niet in hoelang die school toen al bestond, maar volgens de historicus dr. P.J. van Hewerden in zijn Gedenkboek van het stedelijk gymnasium te Groningen uit 1947 'waarschijnlijk vele jaren'. Als getuige van de eerbiedwaardige ouderdom is nu nog het gebouw van de voormalige St. Maartenschool (plm. 1550) op het Martinikerkhof, nu onderdeel van het Provinciehuis, te bezichtigen.

    • Drs. E.J. Boerma