Erasmiaans (1)

In het artikel 'Een hovaardige côterie' (W&O, 22 feb.) valt te lezen: 'Het Erasmiaans Gymnasium dateert uit 1328 en is, op het Johan de Wit-gymnasium in Dordrecht na, de oudste school van Nederland'.

Helaas ziet de auteur over het hoofd dat het Stedelijk Gymnasium in Leiden ouder is dan het Erasmianum. In Leiden bestond al in 1324 de school die nu als het Stedelijk Gymnasium bekend staat, getuige het charter van graaf Willem de derde van Holland d.d. 23 oktober 1324. Daarin wijst graaf Willem als opvolger van de in functie zijn rector Andries, 'scoelmeyster van Leyden', ene Niclays Marre aan. Deze werd in 1340 'gezworen klerk en physicyn' (arts) van Willem IV. De familie Marre stond goed aangeschreven, want in 1328 begiftigde Willem III ene Pieter Marre met de school en het schrijfambacht in Rotterdam, het huidige Erasmianum.

De Leidse school moet dus al eerder zijn ontstaan, wanneer precies is niet te achterhalen, hooguit te reconstrueren. Waarschijnlijk is de school gesticht in de tweede helft van de 13de eeuw, toen er volgens het vierde concilie van Lateranen aan iedere parochiekerk - in Leiden de Pieterskerk - een school verbonden hoorde te zijn. Het is denkbaar dat de school is begonnen toen Floris V werd onderwezen door Pastoor Gerard van Leiden. Een en ander is te lezen in mijn 'Meer dan zes eeuwen Leids Gymnasium', waarvan nog een beperkt aantal exemplaren verkrijgbaar is.

    • A.M. Coebergh van den Braak