Clinton: verdrag met Israel tegen terreur

TEL AVIV, 14 MAART. De Verenigde Staten en Israel zullen onmiddellijk onderhandelingen beginnen over het sluiten van een verdrag ter bestrijding van terrorisme. De Amerikaanse president, Clinton, zei dit vanmorgen tijdens een bezoek aan Israel.

Clinton woonde vanmorgen als eerste buitenlandse staatshoofd een zitting van het Israelische veiligheidskabinet bij.

De VS gaan voor de strijd tegen terreur een bedrag van over de honderd miljoen dollar (ongeveer anderhalf miljoen gulden) uittrekken. Washington gaat Israel helpen bij trainingen tegen terrorisme. Daarnaast gaan de VS Israel voorzien van communicatie-apparatuur en materiaal voor het bestrijden van terreur. Bovendien krijgt Israel toegang tot informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Clinton zei dat hij volgende maand met premier Peres in de VS de kwestie van het sluiten van een verdedigingsverdrag tussen de twee landen aan de orde zal stellen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Warren Christopher, en John Deutsch, hoofd van de CIA, die de kabinetszitting ook bijwoonde, blijven in Israel om de onderhandelingen over de bilaterale overeenkomst ter bestrijding van de terreur zo snel mogelijk af te ronden. Clinton zet haast achter dit initiatief en zei vanmorgen het Congres reeds gisteravond te hebben gevraagd een eerste bedrag voor dit doel ter beschikking te stellen.

De president zei begrip op te kunnen brengen voor de Israelische afgrendeling van de Palestijnse gebieden als reactie op de recente terreuraanslagen. Deze zijn volgens hem ook tegen de vredelievende krachten in de Palestijnse samenleving gericht. “Daarom is het belangrijk dat Arafat zich tegen de terreur inzet.” Israel is volgens de minister van Buitenlandse Zaken, Ehud Barak, vastbesloten de afgrendeling vol te houden totdat het Palestijnse zelfbestuur de kopstukken van de moslim-extremistische beweging Hamas arresteert.

Clinton zei uit gesprekken met Europese leiders in Sharm el-Sheikh de indruk te hebben gekregen dat sommigen van hen meer begrip opbrengen voor zijn krachtige politiek tegen Iran dan in het verleden het geval was. “Onze kijk wint veld in Europa”, zei hij. “Hoe vaak moeten de feiten nog worden gedemonstreerd. We hebben hun (Clinton doelt op Europa, red.) hulp nodig”, zei hij. Volgens Clinton staat het vast dat Iran achter de terreur staat en dat er daarom strenge maatregelen tegen Teheran moeten worden genomen.

Pag.4: 'Strijd tegen terreur is van het allergrootste belang'

Optreden tegen terrorisme is volgens hem in een wereld waarin georganiseerde misdaad en internationale terreur na de beëindiging van de Koude Oorlog het grootste gevaar vormen, van het allergrootste belang. De Amerikaanse president sprak zijn teleurstelling uit over de Syrische boycot van de top tegen het terrorisme in Sharm el-Sheikh gisteren.

President Clinton heeft vanmorgen in gezelschap van premier Peres en Lea Rabin een bezoek gebracht aan het graf van premier Yithzak Rabin, die vorig jaar in Tel Aviv werd vermoord.

De veiligheidsmaatregelen rond het bezoek van president Clinton aan Israel zijn zonder precedent. Zowel in Jeruzalem als in Tel Aviv, waar hij de plaats van de jongste aanslag zal bezoeken, is een grote politiemacht op de been. Helikopters vliegen boven straten die urenlang voor alle verkeer zijn afgesloten. Alle auto's zijn weggesleept.

Uit een vanmorgen gepubliceerde Palestijns opinieonderzoek blijkt dat 84 procent van de Palestijnse bevolking tegen de acties van de Palestijnse politie tegen Hamas is. Zevenenzestig procent van de Palestijnen staat achter aanslagen tegen Israelische kolonisten en Israelische doelwitten in nog door Israel bezette gebieden. Deze opiniepeiling werd uitgevoerd door de Al-Najah universiteit in Nablus.

    • Salomon Bouman