Cap Volmac boekt 72 miljoen winst

UTRECHT, 14 MAART.Het automatiseringsbedrijf Cap Volmac heeft vorig jaar 9 procent meer winst geboekt. Het nettoresultaat steeg van 66 miljoen tot 72 miljoen gulden. In 1994 wist het bedrijf nog een winstgroei van 20 procent te bereiken.

De winst per aandeel steeg van 1,59 tot 1,73 gulden. Cap Volmac zette met 849 miljoen gulden 4,6 procent meer om. Het bedrijfsresultaat - dus zonder financiële baten en lasten en bijzondere resultaten - steeg vorig jaar met 10,1 procent tot 105,1 miljoen gulden. Het groeipercentage van 1993 op 1994 was bijna 29 procent.

De vooruitzichten voor 1996 worden volgens het Utrechtse bedrijf bepaald door de “toenemende schaarste op de arbeidsmarkt voor informatietechnici”. De groei van de activiteiten moet immers komen van het aantrekken van nieuwe werknemers, aldus Cap Volmac. Werk is er voldoende. “De positieve marktontwikkeling van vorig jaar zal zich naar verwachting ook in 1996 voortzetten.”

Cap Volmac had in het afgelopen jaar door die toenemende druk op de arbeidsmarkt te maken met een groter personeelsverloop. In totaal verlieten 606 werknemers het bedrijf.

Dat was 13,4 procent ten opzichte van 12,3 procent in 1994. Volmac nam 836 nieuwe werknemers aan. Het bedrijf had eind 1995 4636 mensen in dienst, de gemiddelde leeftijd ligt op 34,5 jaar.

In de tweede helft van 1995 namen omzet en bedrijfsresultaat toe met respectievelijk 8,1 en 18,4 procent, duidelijk meer dan de 1,9 procent voor beide categorieën in de eerste zes maanden. Cap Volmac bracht in de tweede jaarhelft meer nieuwe producten en diensten naar de markt, investeerde meer en voerde bij Cap Volmac Benelux medio 1995 wijzigingen door in de organisatie.

Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld het dividend te verhogen tot 1,35 gulden per aandeel. Over 1994 was dat 1,25 gulden. Als de aandeelhouders daarmee akkoord gaan wordt van de winst ongeveer 56,2 miljoen uitgekeerd.