Brussel tikt veilingen op de vingers

STRAATSBURG, 14 MAART. De Europese Commissie gaat kunstveilingen in onder andere Nederland en Groot-Brittannië op de vingers tikken. Een percentage van het verkoopbedrag voor moderne en hedendaagse kunstwerken uit deze eeuw moeten ze in de toekomst afstaan aan de makers of hun erfgenamen.

In elf lidstaten van de Europese Unie geldt deze regeling al, maar niet in Nederland, Groot-Brittannië, Ierland en Oostenrijk. Daardoor komt het voor dat de Britse schilder David Hockney wel een percentage krijgt als zijn werk in Parijs wordt geveild, maar dat de Franse kunstenaar Matisse het nakijken heeft als zijn schilderijen in Londen onder de hamer gaan.

Aan deze ongelijkheid wil de Europese Commissie nu een einde maken. Ze beroept zich op het Europees recht dat discriminatie op grond van nationaliteit verbiedt. Het voorstel van de Europese Commissie voor harmonisatie van de royalties past in haar streven de interne markt te vervolmaken. Het percentage dat ze voorstelt ligt tussen de 2 en de 4, afhankelijk van de hoogte van het verkoopbedrag.

Het Brusselse plan moet echter eerst nog worden goedgekeurd door het Europees parlement en de betrokken Europese ministers. Pas dan kan de regeling van kracht worden. ANP)