Betaling via het Internet wordt weldra mogelijk

ROTTERDAM, 14 MAART. Finland krijgt als eerste land in Europa op grote schaal de mogelijkheid om via Internet contante betalingen te verrichten. De Amsterdamse firma DigiCash, ontwikkelaar van het betalingsprotocol, heeft daartoe een overeenkomst gesloten met de Merita Bank,de grootste bank van Finland, en met EUnet, een grote internationale aanbieder van Internettoegang.

Finland is daarmee het tweede land waar Internetgebruikers een 'ecash-rekening' kunnen openen. Sinds oktober vorig jaar bestaat die mogelijkheid in de Verenigde Staten, waar DigiCash een overeenkomst heeft gesloten met de Mark Twain Bank. Ecash is het digitale kasgeld dat DigiCash heeft ontwikkeld. Het bedrijf geeft licenties uit aan banken om de techniek te gebruiken. Het is de bedoeling van DigiCash en EUnet, dat actief is in 41 landen in Europa, in de loop van dit jaar soortgelijke samenwerkingsverbanden te sluiten met banken in een aantal andere Europese landen. EUnet bedient in Europa meer dan 100.000 klanten, die samen goed zijn voor driekwart miljoen gebruikers.

Ecash werkt in beginsel als volgt. Een rekeninghouder kan via Internet van zijn bankrekening ecash opnemen en dat met een speciaal computerprogramma naar de harde schijf van zijn eigen computer halen. Wanneer de gebruiker een bedrag wil betalen aan een bedrijf dat ecash accepteert als betaalmiddel, geeft hij in het speciale betaalprogramma aan hoeveel hij wil betalen en aan wie. Vervolgens wordt het geld via het net overgemaakt aan de begunstigde, die het op zijn beurt weer kan inwisselen voor een andere valuta bij de bank die de ecash heeft uitgegeven. Het versturen van betalingsberichten is zodanig gecodeerd dat derden die zo'n bericht zouden onderscheppen er niets aan hebben.

Dankzij vernuftig gebruik van cryptografie - elektronisch geheimschrift - zit het systeem zo in elkaar dat de bank wel kan zien dat een bepaalde 'munt' (in feite een heel groot getal) door haar is uitgegeven, maar niet aan wie de bank die munt heeft uitgegeven. Een betaling met ecash is daarom te vergelijken met een contante betaling: de bank weet niet wie aan welke partij hoeveel heeft betaald.

Dit is het belangrijkste verschil met het betalingssysteem voor Internet dat Interpay samen met KPN Multimedia volgende maand in Nederland willen introduceren. Abonnees van Planet Internet, een van de grootste toegangsaanbieders tot het Internet in Nederland, kunnen dan bij hun eigen bank een speciale Internetrekening openen, en vanaf die rekening betalingen verrichten naar de rekening van bedrijven. Dit zijn dus girale betalingen, waarvan de bank een volledige administratie bijhoudt; eigenlijk een soort PINnen via Internet. Het administreren van al die betalingen kost uiteraard wel geld, waardoor de transactiekosten van het Interpay/KPN-systeem hoger liggen dan die van ecash.

Omdat ecash zeer lage transactiekosten heeft, is het systeem ook geschikt voor betalingen van een paar cent.

Voor Internet is dat heel belangrijk. Veel informatie-aanbieders op het net zouden met dat soort tarieven winstgevend kunnen draaien, doordat ze een zeer groot aantal transacties kunnen afsluiten. Giraal verkeer is voor zulke kleine betalingen eigenlijk te duur.

Daar staat tegenover dat in Nederland een aantal grote partijen inmiddels hebben laten weten betalingen via het Interpay/KPN-systeem te zullen accepteren, zoals Albert Heyn, VNU, de ANWB en het Amsterdams Uitbureau. Ecash wordt momenteel in de hele wereld door circa dertig bedrijven geaccepteerd.

Maar Paul Dinissen van DigiCash is niet ontevreden over het groeitempo. Het ligt voor de hand dat de samenwerking met de Merita Bank in Finland in dit opzicht een flinke sprong voorwaarts zal betekenen. Niet alleen heeft deze bank daar een marktaandeel van circa veertig procent, maar Finland behoort ook tot de landen het de hoogste penetratie van Internetgebruik. Ook betalen via Internet is daar niet vreemd: rekeninghouders bij de Merita Bank kunnen al elektronisch geld overmaken naar een andere bankrekening via Internet (girotellen).

Dinissen verwacht ook niet dat er uiteindelijk één betalingssysteem voor Internet zal komen. Net als in de fysieke wereld is er ruimte voor verscheidene systemen naast elkaar, waarbij contant geld de voorkeur verdient voor kleine bedragen en voor betalingen waarvan men niet wil dat die traceerbaar zijn, en giraal geld voor grotere betalingen. Ook creditcards zullen ongetwijfeld een rol blijven spelen, al is het alleen al omdat die manier van betalen in de Verenigde Staten nu eenmaal dominant is.

    • Dick van Eijk