Arabische intellectuelen doen oproep tegen terreur

TEL AVIV, 14 MAART. Een groep Algerijnse, Marokkaanse, Tunesische, Jordaanse en Palestijnse journalisten en intellectuelen doet vandaag in de Jerusalem Post in een grote advertentie een dringende oproep tot vrede. De groep nam deel aan een in Tel Aviv gehouden conferentie van het Internationale centrum voor vrede in het Midden-Oosten.

In de advertentie wordt een oproep gedaan terreur uit te bannen, de paragrafen uit het Palestijnse handvest over de vernietiging van de staat Israel te schrappen en gebieden die nog door Israel worden bestuurd, aan de Palestijnen over te dragen in overeenstemming met gesloten overeenkomsten.

Onder de ondertekenaars van de oproep zijn de Algerijnse journalist Mounia Belarbi, de Marokkaanse schrijver en schilder Ouzzin Aberdan en de hoogleraar Sallahadine Ben Abid van de universiteit van Tunis.