Ambulante werkers: meer belastingaftrek

DEN HAAG, 14 MAART. Alle werknemers zonder vaste werkplek buitenshuis, die voor hun werk veel moeten reizen, hebben recht op aftrek van de kosten van hun kantoorruimte. Zij hoeven niet, zoals tot dusver is aangenomen en verdedigd door Financiën, aan te tonen dat zij minstens de helft van hun inkomen verdienen achter een bureau in de eigen woning. Een zogenoemde urenadministratie waaruit blijkt dat minstens de helft van de werkweek achter het bureau thuis is doorgebracht, is niet vereist.

Dat is de consequentie van een uitspraak die de Hoge Raad gisteren deed. Een artsenbezoeker die over 1992 een bedrag van 1.689 gulden aan kantoorkosten aan huis aftrok en werd gedwarsboomd door de belastinginspecteur, trok uiteindelijk aan het langste einde. Dat gebeurde tegen de uitdrukkelijke waarschuwing in van de staatssecretaris van Financiën aan de Hoge Raad.

In het beroepschrift in cassatie van Vermeend tegen de uitspraak van het hof in Arnhem, staat onder meer: “Zou de uitspraak van het Hof in stand blijven, dan zal dit de bedoeling van de wetgever om de aftrek van de kosten van een kantoorruimte te beperken ernstig ondergraven.” Vermeend acht de gevolgen onaanvaardbaar. Binnen enkele jaren tijd is door uitspraken van de Hoge Raad de studeer- of werkkameraftrek die met de belastingherziening per 1 januari 1990 voor vrijwel iedere burger onbereikbaar leek, gedeeltelijk in ere hersteld. Dat was te danken aan de belastingrechter bij het hof in Den Bosch, die zijn werk vooral thuis deed. Verder aan enkele leraren die met de urenadministratie konden aantonen dat zij meer dan de helft van de tijd thuis werkten.

Nu is dus ook de eis vervallen dat er vooral thuis moet worden gewerkt. Wie geen vaste werkplek buiten de deur heeft, mag meer dan de helft van de tijd doorbrengen achter het stuur van de auto of met bezoek van relaties. Dan nog is het aannemelijk dat de inkomsten zoals de wet vereist “grotendeels in of vanuit kantoorruimte in de woning” zijn verworven.

Welk belastinglek hiermee is gemoeid, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk komt dat pas geleidelijk boven water, waarna het lek desgewenst kan worden gedicht.(ANP)