Aangeboren afwijking door vlokkentest niet aangetoond

Een vlokkentest tijdens de zwangerschap levert geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen aan de ledematen bij het kind. Dat blijkt uit een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie onder bijna 140.000 kinderen waarvan de moeder tijdens de zwangerschap een vlokkentest ('chorionic villus sampling' of CVS) had ondergaan (The Lancet, 24 feb.).

Enkele jaren geleden ontstond twijfel over de veiligheid van de vlokkentest (vooral vroeg in de zwangerschap, binnen tien weken na de conceptie), omdat men de indruk had dat er vaker kinderen met afwijkingen aan de ledematen geboren werden. Er werd geopperd dat door het wegnemen van placenta-vlokjes bloedingen kunnen optreden. Die zouden dan resulteren in groeistoornissen of zelfs in het afsterven van een arm of been. In het ernstigste geval zou zelfs een miskraam kunnen optreden. Berichten hierover maakten dat veel aanstaande moeders voor een vruchtwaterpunctie kozen in plaats van de vlokkentest. Een nadeel van de vruchtwaterpunctie is dat deze later in de zwangerschap (vanaf de 16e week) kan worden verricht, waardoor een eventuele abortus veel belastender is.

Om de twijfels over de veiligheid van de vlokkentest weg te nemen heeft de Wereldgezondheidsorganisatie in 1992 een speciaal CVS-register opgezet voor kinderen van moeders bij wie tijdens de zwangerschap een vlokkentest was gedaan. Tussen mei 1992 en mei 1994 werden er 138.996 in dit register opgenomen. Van deze kinderen bleken er slechts 77 geheel of gedeeltelijk ontbrekende ledematen te vertonen. Dat is even vaak als bij kinderen die geen vlokkentest hadden ondergaan.

In een commentaar in The Lancet wordt benadrukt dat het onderzoek niet alle twijfels wegneemt. De opname van kinderen in het CVS-register was namelijk vrijwillig en het is niet uitgesloten dat daardoor vertekening is ontstaan. Ook is er het probleem dat de twee groepen kinderen (zonder en met vlokkentest) strikt genomen niet geheel vergelijkbaar zijn: in het CVS-register waren kinderen uit de Verenigde Staten en verschillende Europese landen opgenomen en het vergelijkingsmateriaal bestond uit een groep Canadese kinderen. De commentatoren erkennen dat een ideaal onderzoek er nooit zal komen en dat men het dus met dit resultaat moet doen. Voor vrouwen die nog twijfelen aan de vlokkentest wijzen de commentatoren erop dat nu in ieder geval duidelijk is dat de kans op aangeboren afwijkingen uiterst klein is.

    • Bart Meijer van Putten